IMG_8552

Medezeggenschapsraad

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of met de school zelf. De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van de leerlingen (via de ouders) en de leerkrachten in deze besluitvorming.

Onze MR bespreekt zaken zoals:

 • nieuwe ontwikkelingen;
 • het vakantierooster;
 • ICT;
 • de financiën en begroting;
 • de veiligheid/arbo;
 • de kwaliteitszorg;
 • het schoolplan.

De MR vergadert 6 keer per jaar en vergaderingen zijn openbaar. Als je het van belang vindt dat een bepaald onderwerp door de MR wordt besproken, meld dit dan gerust bij een van de MR-leden (of de directie).

Wie zitten er in de MR?

Onze school heeft een MR die bestaat uit 8 leden vanuit twee geledingen. Voor de oudergeleding en de personeelsgeleding streven we naar een gelijke verdeling over de twee locaties.

De huidige MR‐bezetting is:

Personeelsgeleding

 • Maureen van Rooijen (Wijkersloot)
 • Gérima van Mourik (Zuilenstein)
 • Daphne Jungschläger (Zuilenstein)
 • Lisa Wiedeman (Wijkersloot)

Oudergeleding

 • Dennis van de Kraak (Zuilenstein, voorzitter)
 • Chris Papageorgiou (Zuilenstein)
 • Anouschka van Leeuwen (Zuilenstein)
 • Khadija Sellak (Wijkersloot)

De directie neemt deel aan de MR-vergaderingen, maar is formeel geen lid van de MR.

Contact

De MR behartigt de belangen van alle ouders. Input van ouders is dus heel belangrijk voor ons!
Wij komen 1 keer per maand bij elkaar om te overleggen. Heb je een tip, bespreekpunt of idee, dan kun je ons uiteraard aanspreken, of mailen naar: mrbeatrix@fluenta.nl.