IMG_8128

Leskracht

Op de Beatrixschool werken we met de methodiek van Leskracht, waarmee we modern en toekomstgericht onderwijs bieden. Binnen Leskracht werken kinderen samen aan interessante projecten, met uitdagende werkvormen en vanuit (zelf) gestelde onderzoeksvragen. Zo stimuleren we ontdekkend en onderzoekend leren.

Met Leskracht bieden we de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs thematisch aan in combinatie met techniek en creatieve vakken als dans, drama, muziek, tekenen en handvaardigheid. Dit heeft als grote voordeel dat kinderen leren verbanden te zien. De wereld is niet verdeeld in losse vakgebieden, waarom zou het op school dan wel zo moeten zijn?

Rijk en gevarieerd aanbod

Leskracht geeft kinderen de ruimte om aan te geven wat ze willen leren. Het werkt motiverend en leert ze 21e-eeuwse vaardigheden aan, zoals samenwerken, creatief denken en probleemoplossend denken. Tevens biedt het de leerkracht alle ruimte om rijk en gevarieerd onderwijs te bieden.

Rond de thema’s organiseren we uitjes en nodigen we gastsprekers uit. We zoeken ook de verbinding met cultuur- en natuureducatie en geven veel buitenlessen.