IMG_8468

Missie en visie

Op de Beatrixschool vinden we het belangrijk dat alle kinderen zich veilig voelen. We willen vanuit betrokkenheid goed onderwijs op maat bieden, waarbij kwaliteiten worden herkend, ontwikkeld en ingezet.

Het beste uit jezelf halen

In een afwisselende, betekenisvolle leeromgeving stimuleren we bij kinderen eigenaarschap, zelfreflectie en creativiteit in denken en doen. We werken aan toekomstbestendige (sociale) vaardigheden en dagen kinderen en leerkrachten uit het beste uit zichzelf te halen.

Goed voor elkaar!

Veiligheid is een voorwaarde om te komen tot leren. We hechten dan ook grote waarde aan (sociale) veiligheid en een goede sfeer. Die goede sfeer is voelbaar bij alle betrokkenen en daarop mogen we elkaar aanspreken. We zijn Goed voor elkaar!

Van en met elkaar leren

Het van elkaar en met elkaar leren zien wij als kernwaarde. Dat geldt voor leerlingen, leerkrachten, directie en de school als geheel. (Zelf)reflectie zien we als een voorwaarde om echt tot leren te komen.

We werken doelgericht: de doelen behalen is uitgangspunt, de weg erheen mag verschillen. Dat geldt voor leerlingen en leerkrachten. De methoden zijn een leidraad, maar niet bindend in het onderwijsaanbod. Kinderen leren om, naast de gebruikelijke manier van toetsen, ook op hun eigen manier hun behaalde doelen te presenteren.

Samen met ouders

We vinden de constructieve samenwerking met ouders erg belangrijk en zien de inhoudelijke bijdrage van ouders als waardevol. Daarbij is het goed de verschillende rollen in het oog te houden: de leerkracht als professional, die het kind in de sociale omgeving van een groep begeleidt, en de ouder, die het kind thuis opvoedt.