IMG_8427

Veilig en vertrouwd

Wij vinden het belangrijk dat je kind tijdens de basisschooltijd goed in zijn of haar vel zit, vrolijk thuiskomt en vol verhalen zit. Als je kind zich veilig voelt en graag naar school gaat, leert het optimaal.

De Beatrixschool is een veilige plek voor kinderen. Kinderen voelen aan dat ze alles kunnen zeggen en bespreken. Ze worden door de leerkrachten gezien en er wordt echt naar ze geluisterd. We scoren met een 8,7 dan ook hoog in het onderzoek naar het gevoel van veiligheid en daar blijven we ons voor inzetten.

Rots en Water

Een positieve sfeer zorgt ervoor dat elk kind met plezier naar school komt en zich optimaal kan ontwikkelen. Om de veiligheid waar wij voor staan te borgen, maken we gebruik van de Rots en Water-training. De training leert de kinderen om voor zichzelf en voor anderen op te komen. Ze leren zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken (Rots). Daarnaast leren de kinderen hoe ze met anderen samen kunnen werken, spelen en leven (Water). Hierdoor leren de kinderen hoe ze zich ten opzichte van zichzelf en anderen op een goede manier kunnen verhouden.

Pleincoaches

We betrekken kinderen bij de veiligheid op school, bijvoorbeeld door ze de mogelijkheid te bieden om pleincoach te worden. Pleincoaches houden met de leerkracht toezicht op het plein van groep 3 t/m 8. Onenigheid wordt hierdoor sneller opgemerkt en opgelost. Daarnaast leren de pleincoaches goed luisteren, oplossingen zoeken, rekening houden met en zich inleven in een ander en nog zoveel meer, maar bovenal vinden ze het erg leuk om anderen te helpen.

Handboek gedrag

In ons handboek gedrag beschrijven we hoe we ongewenst en grensoverschrijdend gedrag voorkomen, maar ook welke maatregelen en ondersteuning er is als het toch misgaat. De directie kan in specifieke situaties beredeneerd afwijken van de beschreven maatregelen, al dan niet na overleg met het bevoegd gezag.