IMG_8170

Eigenaarschap

Het is meer dan eens aangetoond dat kinderen beter presteren als zij gemotiveerd zijn om te leren. Dat bereiken we door ze te betrekken bij het onderwijs en ze invloed te geven op hun leerproces.

Leerdoelen

Op de Beatrixschool zijn de leerkrachten veel in gesprek met de kinderen. Met een kind stellen ze individuele leerdoelen vast en bekijken welke stappen hij of zij nodig heeft om die doelen te bereiken. Zo wordt een kind eigenaar van zijn eigen leerproces en ontwikkelt het een actieve leerhouding.

Gemotiveerd leren

Boeiend onderwijs vergroot de kans op eigenaarschap. Wij bieden ons onderwijs daarom rijk en in samenhang aan. Daarvoor gebruiken we interessante thema’s en groepsdoorbrekende activiteiten. Het doel is om alle kinderen te blijven boeien en te motiveren.

Actieve rol in de school

Eigenaarschap gaat ook over de mogelijkheid om bij te dragen aan de school. Onze leerlingenraad geeft de leerlingen een eigen stem binnen de school en inzicht in wat er op school speelt.