IMG_8058

Onderwijs in groep 1-2

Voor kleuters is het belangrijk om de wereld al spelend te ontdekken. Vanuit dit spel zijn ze gemotiveerd om nieuwe dingen te leren.

Samen starten

Elke dag starten de kleuters samen in de kring. Om de beurt mogen twee kinderen naast de juf zitten en alle kinderen kunnen iets vertellen als ze dat willen. De juf of meester leest een verhaal uit de methode Trefwoord voor en zingt met de kinderen.

Rijke leeromgeving

Kleuters ontdekken de wereld om hen heen al spelend en onderzoekend. Spelend leren is essentieel in de ontwikkeling van jonge kinderen. Het lokaal in de onderbouw hebben wij daarom zo ingericht dat leerlingen binnen en buiten het lokaal kunnen spelen, op de manier die bij hen past. We zorgen voor een rijke leeromgeving met veel spelmateriaal. Bewegen is ook goed voor de ontwikkeling en concentratie van kinderen. Zowel in de ochtend als in de middag spelen de kinderen in het speellokaal of buiten op het kleuterplein.

Inspirerende thema’s

De kleuters werken in (niveau)groepen. Ze spelen en werken naar aanleiding van een interessant thema vanuit de methode Kleuterstof. Dit is de voorloper van Leskracht, dat vanaf groep 3 wordt gebruikt. Tijdens en na een werkles mogen de kinderen ook spelen met ontwikkelingsmateriaal uit de kast en in de verschillende hoeken. Meestal kiezen de kinderen zelf en soms wordt de keuze begeleid.