logo

Zoeken...

De Beatrixschool is een open christelijke basisschool. We zijn een school waar we respectvol met elkaar omgaan, we zijn Goed voor elkaar! Vanuit deze gedachte staat de school open voor iedereen. Er wordt in geen enkel opzicht onderscheid gemaakt.

Goed voor elkaar

We hebben ons onderwijs Goed voor elkaar. We leren kinderen verantwoordelijk te zijn voor de wereld waarin ze leven en leren ze goed om te gaan met elkaar, de natuur en het milieu. Daarnaast is de kwaliteit van ons onderwijs ook belangrijk. Er is veel aandacht voor de individuele leerling. We willen onze kinderen echt leren kennen!

Kind-Ouder-School

Samenwerking tussen ouders, leerkrachten en leerlingen vinden wij heel belangrijk. Vanuit wederzijds vertrouwen, ieders eigen deskundigheid en met respect voor elkaars visie op het kind, streven ouders en leerkrachten samen hetzelfde doel na: een optimale ontwikkeling van het kind.

Kanjertraining

We willen dat iedereen zich veilig voelt op onze school. Om dit te bereiken maken we gebruik van de Kanjertraining. Bijbehorende omgangs- en gedragsregels zijn een leidraad voor de manier waarop we met elkaar omgaan.

Laatste nieuws

Kalender

Poll