IMG_8270

Samen met ouders

We zien een hoge mate van betrokkenheid bij ouders, als het gaat om de ontwikkeling van hun kind en andere kinderen op school, als een belangrijk speerpunt. Goede communicatie is hierbij van groot belang.

Een kracht van de Beatrixschool is het laagdrempelige, open karakter en de wens om altijd in gesprek te gaan met ouders. Dat wordt erg gewaardeerd.

Ouderportaal

We informeren ouders over de ontwikkeling van hun kind(eren) en de belangrijke gebeurtenissen op school. Via de handige Parro-app delen we berichten en foto’s.

Contactmomenten

Aan het begin van het schooljaar vinden de kind-ouder-leerkrachtgesprekken plaats. Doel van dit gesprek is naast kennismaken ook de verwachtingen uitspreken ten aanzien van het nieuwe schooljaar en de nieuwe leerkracht informeren over je kind. Wat heeft jouw zoon of dochter nodig van de leerkracht?

Twee keer per jaar word je daarnaast uitgenodigd voor een 10-minutengesprek over het welzijn en de ontwikkeling van je kind. Daarnaast is het altijd mogelijk om extra gesprekken in te plannen met de leerkracht.

Na schooltijd zijn we meestal bereikbaar voor dringende vragen of opmerkingen. Je kunt de vragen persoonlijk stellen, via de mail of per telefoon. Aangezien we met een continurooster werken, hebben de leerkrachten pauze tussen 14.00 en 14.30 uur.