IMG_8578

Leerlingenraad

Op De Beatrixschool hebben we op beide locaties een eigen leerlingenraad met kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8.

In de leerlingenraad leren kinderen meedenken over de school. Ze werken samen met de Ouderraad en hebben inspraak over de aanschaf van nieuwe boeken en de inrichting van het schoolplein. Ook praten ze mee over de veiligheid rondom de school.