Het team

Het team bestaat uit een groep van zo’n dertig enthousiaste en betrokken leerkrachten en onderwijsassistenten die zich samen verantwoordelijk voelen voor alle kinderen. Met elkaar werken we elke dag aan kwalitatief goed en boeiend onderwijs.

De teamleden van beide locaties werken intensief samen en overleggen regelmatig. Er is ook tussen parttime leerkrachten veel onderling overleg om het onderwijs in de groep goed af te stemmen op de ontwikkeling van de leerlingen.

Vakleerkrachten en specialisten

We hebben verschillende specialisten in ons team. Er zijn leerkrachten die zich gespecialiseerd hebben in leerlingenzorg, rekenen, taal, computers in het onderwijs, gedrag, Rots en Water-training, begeleiding van studenten of VVE (voor- en vroegschoolse educatie).

Naast leerkrachten bestaat ons team ook uit onderwijsassistenten, een intern begeleider en de directie. Samen kunnen we goed onderwijs op niveau aanbieden en vormen we een hecht en sterk team.

Foto Emile

Emile van Laar

Directeur

emilevanlaar@fluenta.nl

Foto Lysanne

Lysanne Thien

Directeur

lysannethien@fluenta.nl

logo

Tineke Zijderveld

Adjunct directeur

tinekezijderveld@fluenta.nl

Foto Jantine

Jantine IJntema

Intern begeleider, Intern contactpersoon Wijkersloot

ibbeatrix@fluenta.nl

Foto Maureen

Maureen van Rooijen

Intern begeleider onderbouw

maureenvanrooijen@fluenta.nl

Foto Kirsten

Kirsten Beekman

Leerkracht W1/2

kirstenbeekman@fluenta.nl

Wietske 2

Wietske Klokgieter

Leerkracht Z1/2

wietskeklokgieter@fluenta.nl

Foto Iris

Iris Melis

Leerkracht Z1/2

irismelis@fluenta.nl

Foto Stiny

Stiny Oudshoorn

Leerkracht Z1/2, Intern contactpersoon Zuilenstein

stinyoudshoorn@fluenta.nl

Foto Hannie

Hannie van Emmerik

Leerkracht Z1/2

hannievanemmerik@fluenta.nl

Logo

Ester Schutte

Leerkracht Z1/2

esterschutte@fluenta.nl

Foto Tessa

Tessa Loffeld

Leerkracht W3

tessaloffeld@fluenta.nl

Foto Hanneke

Hanneke Ham

Leerkracht Z3
Foto Bianca

Bianca Vernooij

Leerkracht Z3, Intern contactpersoon Zuilenstein
Foto Chantal

Chantal Beckmann

Leerkracht Z3/4
Logo

Kim Vink

Leerkracht W4
Logo

Esmy Kromontono

Leerkracht W4

esmykromontono@fluenta.nl

Logo

Gérima van Mourik

Leerkracht Z4
Foto Joan

Joan Boverhof

Leerkracht Z4
Foto Micheline

Micheline Eikenhout

Leerkracht W5/6

michelineeikenhout@fluenta.nl

Foto Daphne

Daphne Jungschläger

Leerkracht Z5

daphnejungschlager@fluenta.nl

Foto Jasper

Jasper van der Vaart

Leerkracht Z6

jaspervandervaart@fluenta.nl

Foto Femke

Femke Douwes

Leerkracht Z7
Logo

Denise Jongerius

Leerkracht W7/8

denisejongerius@fluenta.nl

Logo

Killian van Basten

Leerkracht W7/8

killianvanbasten@fluenta.nl

Logo

Nikki van der Blom

Leerkracht Z8

nikkivanderblom@fluenta.nl

Foto Lisa

Lisa Wiedeman

Leerkracht

lisawiedeman@fluenta.nl

Logo

Margaritha Theulen

Leerkracht

margarithatheulen@fluenta.nl

Foto Tugce

Tuğçe Calinalti

Onderwijsassistente

tugcecalinalti@fluenta.nl

Foto Fanny

Fanny Daalhuisen

Onderwijsassistente
Logo

Luka Vroegh

Onderwijsassistent

lukavroegh@fluenta.nl

Logo

Mieke van den Berg

Onderwijsassistente
logo

Maartje van Noppen

Trainer Rots en Water

maartjevannoppen@fluenta.nl

Foto Ryanne

Ryanne ter Reehorst

Management assistent

ryanneterreehorst@fluenta.nl