logo

Zoeken...

Pleincoaches

Op beide locaties zijn het afgelopen schooljaar 12 leerlingen uit de bovenbouw opgeleid tot pleincoach. Zij ondersteunen de leerkracht die toezicht houdt op het plein van groep 3 t/m 8. Ze lopen met 2 coaches op het plein en zorgen voor kinderen die daarom vragen en helpen eventuele problemen tussen kinderen op te lossen. Meestal doen ze dit op het plein en indien nodig gaan ze met de betreffende kinderen naar binnen, naar de “pleincoachplek” om een en ander rustig uit te kunnen praten. Ook houden ze toezicht op of er goed met het materiaal dat op het schoolplein aanwezig is, wordt omgegaan.

De pleincoaches hebben een vaste dag waarop de pleincoach zijn en zijn te herkennen aan hun hesje en hun foto hangt bij de uitgang bij het schoolplein.

Sinds ze op het plein lopen weten de kinderen hen te vinden en wordt onenigheid sneller opgemerkt en opgelost. Daarnaast leren de pleincoaches goed luisteren, oplossingen zoeken, samen vatten, rekening houden en inleven in een ander, verantwoordelijkheid voor anderen en nog zoveel meer, maar bovenal vinden ze het erg leuk om anderen te helpen. Met elkaar vormen ze een echt team binnen de school!