logo

Zoeken...

Peuteropvang / VVE

Vanaf 2000 zijn er in Nederland belangrijke impulsen gegeven aan de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Voor- en Vroegschoolse Educatie houdt in dat kinderen op jonge leeftijd meedoen aan educatieve programma’s. Deze programma’s beginnen in de peuterspeelzaal of op het kinderdagverblijf en lopen door tot in de eerste twee groepen van de basisschool.

Het doel van het VVE-beleid is om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren zodat hun kansen op een goede schoolloopbaan worden vergroot. Een VVE-programma kent een gestructureerde didactische aanpak en neemt een aantal dagdelen per week in beslag. Onze school werkt met het programma Puk & Ko.

  • Op locatie Wijkersloot is een peuterspeelzaal gevestigd in de school: de Kikker.
  • Op locatie Zuilenstein vindt u een peuterspeelzaal tegenover de school: Pippeloentje.

Met beide peuterspeelzalen wordt overleg gevoerd als kinderen overgaan van de peuterspeelzaal naar onze basisschool.