logo

Zoeken...

Brede School Wijkersloot

De Beatrixschool is één van de partners van de Brede School Wijkersloot (BSW). Een Brede School is een samenwerkingsverband binnen de wijk tussen scholen en andere organisaties en instellingen die zich bezighouden met zorg en welzijn voor kinderen en hun ouders.

Afstemming
Door afstemming en samenwerking wordt beter gewerkt aan activiteiten voor kinderen en jongeren, het geven van opvoedingsondersteuning, het bestrijden van onderwijs- en taalachterstanden en het bereiken van zo veel mogelijk kinderen en hun gezinnen in de wijk.

Partners
Alle drie basisscholen in de wijk zijn partner in de BSW. Het samenwerkingsverband bestaat verder uit vertegenwoordigers van MoVactor, KMN Kind en Co peuterspeelzalen, Vitras, jeugdgezondheidszorg, CMD en het schoolmaatschappelijk werk.

Na Schools Aanbod
Dankzij een gemeentelijke subsidie is het mogelijk om ook na schooltijd activiteiten voor de kinderen in de wijk aan te bieden. Dit zijn vaak activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en sport. Aan het einde van het schooljaar sluiten we het NSA-seizoen af met een spetterende slotactiviteit voor alle kinderen van beide scholen in de wijk.