logo

Zoeken...

Ouderbetrokkenheid

We zien eigenaarschap (als hoge mate van betrokkenheid) bij ouders als het gaat om de ontwikkeling van hun kind en andere kinderen op school, als een belangrijk speerpunt.

Ook als het om samenwerken aan en samen denken over de ontwikkeling van het onderwijs in het algemeen en aan de eigen kinderen in het bijzonder.
Eigenaarschap van ouders kan pas ontstaan als ze serieus worden genomen, op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen de school, de klas en het specifieke onderwijs aan hun eigen kind(eren). Goede communicatie is hierbij van groot belang. Dit betekent dat er op onze school wordt uitgegaan van een positieve grondhouding van leerkrachten. Dit houdt in:

  • De leerkracht ziet ouders niet als bedreiging, maar als partner, die een waardevolle bijdrage kan leveren
  • De leerkracht probeert zich te verplaatsen in standpunt van de ouders
  • De leerkracht laat merken dat hij oprecht ge├»nteresseerd is in (beweegredenen van) de ouders
  • De leerkracht toont waardering voor (de inzet van) ouders.
  • De leerkracht stelt (in overleg met IB of directie) grenzen, want dat biedt duidelijkheid voor school en de ouders.
  • De leerkracht spreekt zijn verwachtingen naar de ouders uit en informeert naar hun verwachtingen van school.
  • De leerkracht is betrouwbaar en transparant. Dat houdt o.a. in dat hij afspraken nakomt en proactief aangeeft als iets niet lijkt te lukken.

In ons curriculum willen we ook plaats maken voor actieve participatie van ouders in het lesaanbod, bijvoorbeeld door het geven van gastlessen.