logo

Zoeken...

Ouderraad (OR)

Ouders zijn voor onze school heel belangrijk. Samen met hen maken we de school.

Ouders helpen onder meer bij creatieve activiteiten, festiviteiten, feestdagen, sport- en speldagen, klussen in het groen, het verkeersexamen en excursies. Veel ouders stellen zich dan ook beschikbaar voor allerlei activiteiten binnen de school. Een aantal van deze ouders heeft zitting in de ouderraad. Het team van leerkrachten wordt in deze ouderraad ook vertegenwoordigd om tot een goede afstemming met de school te komen maar vooral omdat de directie en het overig onderwijzend personeel altijd verantwoordelijk blijft voor de gang van zaken op school.

Wat doet de ouderraad?

De ouderraad is bedoeld om de betrokkenheid van ouders bij de school te verhogen, en houdt zich vooral bezig met het ondersteunen bij werkzaamheden en activiteiten van de school. Ook denkt de ouderraad, vanuit haar rol als adviesorgaan, mee met de ontwikkelingen in het onderwijs en in de klas.

De ouderraad heeft een aantal terugkerende thema’s waar aan gewerkt wordt. Zo is er een verkeersouder die de veiligheid van het verkeer rondom school in de gaten houdt en hiertoe regelmatig contact heeft met andere betrokken partijen zoals de andere scholen, de gemeente en de wijkagent. Ook wordt er een jaarlijks verkeersexamen, zowel theoretisch als praktisch, afgenomen in groep 7.

Daarnaast is er een groengroep actief die zich bezig houdt met het groen rondom de school. Zij organiseren activiteiten om het groen te onderhouden door snoei- en schoffelwerk, bladblazen en sneeuwruimen. Daarnaast komen ze ook met ideeën om het spelen op het schoolplein leuker te maken.

Een andere belangrijke taak van de ouderraad is het innen en beheren van de ouderbijdragen. Ieder kalenderjaar maakt de ouderraad een begroting waarmee de diverse activiteiten worden betaald, zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen, maar ook groepsmaterialen, sportactiviteiten en kleine attenties.

Brief ouderbijdrage

Ouderraad Zuilenstein

 • Crystel Hermes (Voorzitter)
 • Wendy de Jong (Penningmeester / secretaris)
 • Elles Bardega
 • Richard van Nes
 • Nevin Tutar
 • Sjon Puijk
 • Judith Veeken
 • Simone Grijpink
 • Yvonne Hoegee
 • Ruben de Wit

Informatie
Als u vragen heeft aan de Ouderraad kunt u ons mailen via het mailadres: orbeatrixz@fluenta.nl. U kunt ons natuurlijk ook altijd persoonlijk benaderen.

Jaaroverzicht 2021

Besteding reserve gelden Zuilenstein

Ouderraad Wijkersloot

 • Inge de Leau-Schuller (Voorzitter)
 • Daniëlle Wabbijn (Penningmeester)
 • Helly Mirontoneng (Secretaris)
 • Thayalini Selvakumar
 • Kim Deen
 • Jacqueline Bos
 • Renate Ramselaar
 • Wivina Gina

Informatie
Als u vragen heeft aan de Ouderraad kunt u ons mailen via het mailadres: orbeatrixw@fluenta.nl. U kunt ons natuurlijk ook altijd persoonlijk benaderen.