logo

Zoeken...

Gesprekken

Het contact met ouders vinden we erg belangrijk om een vertrouwensband op te bouwen en zo samen te kunnen werken aan een optimale ontwikkeling van uw kind.

Daarvoor hebben we verschillende contactmomenten met ouders:

Kennismaking voordat het kind voor het eerst naar school gaat.

De leerkracht van uw kind komt voor de eerste wendag bij u thuis langs om kennis te maken met u en uw kind en praktische informatie met u te delen.

Meedraaien op de eerste wendag van uw kind

Eén of beide ouders mogen de eerste wendag van uw kind in groep 1 meemaken in de groep. Het is aan u hoe lang u die dag blijft.

Kennismakingsgesprek aan het begin van het schooljaar

Ieder schooljaar vanaf groep 3 vindt in de eerste weken van het schooljaar een kennismakingsgesprek plaats van de nieuwe leerkracht met u als ouder. Doel van dit gesprek is naast kennismaken ook uw verwachtingen uitspreken ten aanzien van het nieuwe schooljaar en de nieuwe leerkracht informeren over uw kind. Wat heeft uw kind nodig van de leerkracht?

Huisbezoek

De leerkracht van groep 1/2 komt 1 keer in de kleuterperiode op huisbezoek om nader contact te maken met ouders en kind. U wordt hiervoor benaderd door de leerkracht.

Gesprekken over de ontwikkeling van uw kind
  • In februari vindt een 15 minutengesprek plaats waarvoor u wordt uitgenodigd. U kunt voor de avond of middag intekenen.
  • De leerkracht bekijkt per kind/ouder wanneer en hoe vaak gesprekken nodig zijn. Het kan zijn dat de leerkracht u uitnodigt voor een gesprek over uw kind, maar u kunt ook zelf een gesprek aanvragen bij de leerkracht, intern begeleider of directie.
  • Na schooltijd zijn we meestal bereikbaar voor uw dringende vragen of opmerkingen. U kunt uw vragen persoonlijk stellen, via de mail of per telefoon. Aangezien we met een continu rooster werken, hebben de leerkrachten pauze tussen 14.00 -14.30.
  • In groep 8 vinden adviesgesprekken met u en uw kind plaats over het vervolgonderwijs van uw kind.