logo

Zoeken...

In het filmpje ziet u activiteiten voor onze kinderen die zonder uw inzet niet mogelijk zouden zijn geweest.

Ook dit schooljaar willen we ouders weer graag betrekken bij activiteiten en praktische zaken op school. Kinderen vinden het erg leuk als hun ouders betrokken zijn bij activiteiten op school. Het zorgt voor meer verbinding tussen school en thuis. Bovendien kunnen leerkrachten hun aandacht op deze manier meer richten op het geven van onderwijs.

Hoe werkt het?

Een aantal activiteiten zal worden georganiseerd door een lid van de ouderraad en een leerkracht. Zij zijn contactpersonen voor ouders en leerkrachten en vragen ouders, die zich hebben opgegeven middels onderstaand formulier, om mee te helpen als het zover is. Sommige praktische zaken kunnen ook door 1 ouder worden opgepakt.

Om welke activiteiten gaat het?

 • Schillen schoolfruit: 1, 2 of 3 keer per week het schoolfruit schillen indien nodig. Dit moet om 10.00 klaar zijn.
 • Schoolbibiliotheek: meehelpen bij het uitlenen van boeken aan de leerlingen van de school.
 • Weggeefkast: op de eerste verdieping staat een stellingkast met speelgoed en andere artikelen. Ouders die hier iets van kunnen gebruiken mogen dit gratis meenemen. Welke ouders helpen om de kast netjes te houden?
 • Schoonmaken koffiezetapparaat: 2 maal per week moet het koffiezetapparaat worden schoongemaakt. Welke ouder wil dit 1 of 2 keer per week doen?
 • De was: 1 of meer keer per week de was in de wasmachine en/of droger doen.
 • Verteltassen: meehelpen met het maken van verteltassen voor de leerlingen van de school. Dit zijn tassen met spelletjes die behoren bij een (prenten)boek. Leerlingen mogen deze tas lenen en mee naar huis nemen om de spelletjes  thuis met familie te spelen. Na een aantal weken komt de tas weer terug en kan een andere tas worden geleend.
 • Hoofdluiscontrole: na elke vakantie de leerlingen van alle groepen controleren op aanwezigheid van hoofdluis
 • Atletiekdag: meehelpen tijdens de atletiekdag voor groep 3 t/m 8 (datum nog niet bekend)
 • Sinterklaas: meehelpen om de school in sinterklaassfeer te brengen:
 • Kerst: meehelpen om de school in kerstsfeer te brengen
 • Pasen: meehelpen om de school in paassfeer te brengen
 • Koningsspelen: meehelpen tijdens de koningsspelen. Dit schooljaar op vrijdag 17 april
 • Schoonmaakavond: in januari meehelpen aan een extra schoonmaakbeurt van de lokalen en/of openbare ruimten.
 • Nationaal schoolontbijt: meehelpen tijdens het nationaal schoolontbijt. Van  8.30 u. tot 9.30 u.
 • Kleine klusjes: een handige ouder die bijvoorbeeld een gaatje kan boren en een plank kan zagen. Kan ook ’s avonds.
 • Aankleden school thema’s leskracht: 5 maal per jaar, in overleg met de leskracht coördinatoren, de school in de sfeer van het leskracht thema brengen. (aankleding)
 • Papiercontainers: 1 x per maand de papiercontainers buiten zetten en binnen halen
 • Praktisch verkeersexamen: op woensdag 8 april neemt groep 7 deel aan het praktisch verkeersexamen. We hebben veel ouders nodig die deze ochtend controlepost willen zijn.

Aanmelden

We zouden het erg op prijs stellen als per gezin 1 ouder zich opgeeft voor een activiteit.
U kunt hieronder aangeven bij welke activiteit(en) u wilt helpen.

We rekenen op u!

Inschrijfformulier activiteiten


Bedankt voor uw hulp!