logo

Zoeken...

Visie

De Beatrixschool: Goed voor elkaar!

De Beatrixschool is een open christelijke basisschool, waar kinderen aangeven zich veilig voelen. We zijn een school waar we respectvol met elkaar omgaan, we zijn Goed voor elkaar! Vanuit deze gedachte staat de school open voor iedereen. Er wordt in geen enkel opzicht onderscheid gemaakt. We vertellen de verhalen uit de Bijbel en gebruiken hiervoor de godsdienstmethode Trefwoord. We willen elkaar stimuleren verantwoordelijk te zijn voor de wereld waarin we leven en elkaar leren met respect om te gaan met elkaar, de natuur en het milieu. Vanuit deze overtuiging willen we actief met de kinderen in gesprek zijn en blijven over normen en waarden.

Het koersplan van Fluenta is leidend voor ons onderwijs.

De Beatrixschool:

  • weet dat veiligheid een voorwaarde is om te komen tot leren. We hechten dan ook grote waarde aan (sociale) veiligheid en een goede sfeer. Die goede sfeer is voelbaar bij alle betrokkenen en daarop mogen we elkaar aanspreken
  • gelooft in eigenaarschap bij leerlingen en leerkrachten. Vertrouwen en hoge verwachtingen maken dat verantwoord loslaten in de school zichtbaar is
  • biedt onderwijs aan dat boeit: afwisselend, rekening houdend met de verschillende leerstijlen en onderwijsbehoeften van kinderen. Dat betekent ook dat we niet alleen in de schoolbanken leren: leren kun je overal. We gaan daarom ook naar buiten en we halen de wereld naar binnen
  • weet dat kinderen van nature nieuwsgierig zijn en willen leren. Zin in leren wordt gestimuleerd door enthousiaste leerkrachten
  • ziet het van elkaar en met elkaar leren als kernwaarde. Dat geldt voor leerlingen, leerkrachten, directie, de school als geheel. (Zelf)reflectie zien we als een voorwaarde om echt tot leren te komen
  • werkt doelgericht: de doelen behalen is uitgangspunt, de weg erheen mag verschillen. Dat geldt voor leerlingen en leerkrachten. De methoden zijn een leidraad maar niet bindend in het onderwijsaanbod
  • leert kinderen om, naast de gebruikelijke manier van toetsen, ook op hun eigen manier hun behaalde doelen te presenteren
  • werkt thematisch aan onderzoekend leren om kinderen te leren kritisch te denken en vragen te stellen. Vaardigheden worden hiertoe expliciet aangeleerd.
  • geeft door thematisch en groepsdoorbrekend werken en boeiend, afwisselend onderwijs kinderen de kans en de ruimte zichzelf te ontdekken en ontwikkelen
  • creativiteit in denken en doen is een belangrijke vaardigheid. We besteden hieraan aandacht in ons onderwijsaanbod