logo

Zoeken...

Tablets

Het werken met tablets motiveert kinderen.

Vanaf groep 5 worden tablets ingezet in de groep. We gebruiken deze voor een aantal vakken, maar vinden het ook belangrijk dat kinderen zich op andere manieren ontwikkelen, zonder tablet. Rekenen en woordenschat zijn vakken waarbij het gebruik van de tablets echt iets toevoegt, omdat er directe feedback gegeven kan worden door de leerkracht en er goed mee kan worden gedifferentieerd.

Iedere leerling krijgt een tablet van school in bruikleen totdat de leerling de school verlaat. De tablets gaan niet mee naar huis.

Daarnaast werken alle leerlingen van groep 3 t/m 8 op de chromebooks die op school aanwezig zijn. De programma’s die leerlingen daarop doorlopen, ondersteunen verschillende vakken van ons onderwijs.