logo

Zoeken...

Leerlingenraad

Een leerlingenraad geeft de leerlingen een eigen stem binnen de school en geeft leerlingen meer inzicht in wat er speelt op school.

Leerlingen leren in de leerlingenraad rekening houden met elkaar en leren respect te hebben voor de mening van de ander. Daarnaast stimuleert het het verantwoordelijkheidsgevoel voor de school. Omdat ze zelf beurtelings de rol van voorzitter en notulist innemen, leren ze deze rollen uit te voeren.

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van groep 5, 6,7 en 8. Iedere groep heeft twee vertegenwoordigers. Eén daarvan zat ook vorig schooljaar in de leerlingenraad. De ander wordt gekozen door alle andere leerlingen uit de klas, na een motivatie te hebben gegeven voor de klasgenoten.

Er wordt een 4 keer per schooljaar vergaderd samen met de directie en een teamlid.

Voor elke vergadering bespreken de leden in de klas eventuele punten die kunnen worden ingebracht. De eigen leerkracht maakt hier tijd voor onder schooltijd en begeleidt dit. Na elke vergadering bespreken de leden de besproken punten met hun klasgenoten.

Leden leerlingenraad Zuilenstein
Groep Naam
Groep 8 Bo + Sterre
Groep 7 Eline +Martijn
Groep 6 Jill + Quinn
Groep 5 Marlies + Leonie
Leden leerlingenraad Wijkersloot
Groep Naam
Groep 8 Maria
Groep 7 Jasmijn V. + Mithu
Groep 6 Lina
Groep 5 Nadine