logo

Zoeken...

Huiswerkbeleid

Huiswerk bevordert de zelfstandigheid (verantwoordelijkheid, plannen) en draagt bij aan een positief leerresultaat.

Huiswerk is een manier om kinderen de gelegenheid te geven hun kennis en vaardigheden te verfijnen en uit te breiden. Huiswerk is geen vervanging van het leren op school. Huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces dat in de klas is gestart en vormt een brug tussen school en thuis. Dat impliceert dat er geen ‘nieuwe’ leerstof meegaat met de kinderen. De instructie is op school gegeven.

Wanneer u kijkt waar uw kind mee bezig is, krijgt u een idee van de leerstof waar uw kind mee te maken krijgt. Sleutelwoorden bij huiswerkbegeleiding zijn: begrip, belangstelling en ondersteuning. U mag ervan uitgaan dat instructie geven niet noodzakelijk is.

Omwille van de verscheidenheid van kinderen zullen we differentiëren op inhoud en hoeveelheid. De leerkracht zal het huiswerk zoveel mogelijk op maat aanbieden. Wij gaan daarbij uit van de basisstof, dat wil zeggen: leerstof die alle kinderen minimaal moeten beheersen.

Dit betekent dat wij het huiswerk afstemmen op de onderwijsbehoeften van de groep en/of de individuele leerling. Daarnaast kan huiswerk meegeven worden op gebieden die in de methode  minder expliciet aan de orde komen. Bijvoorbeeld ‘metriek stelsel’ in groep 7, of de ‘tafels van vermenigvuldiging’ in groep 4 en 5.

Bij het huiswerk is het niet de hoeveelheid die telt, maar de kwaliteit. De leerkrachten bewaken de kwaliteit. Er is ruimte voor overleg tussen ouders en leerkrachten over de inhoud.

Het leerproces is belangrijker dan wát er wordt geleerd. Zich een leer- en werkhouding aanmeten, is daarbij het voornaamste. Als richtlijn houden wij aan dat de gemiddelde tijd die een gemiddelde leerling aan het huiswerk besteedt ongeveer 15 minuten per dag is (indien huiswerk is mee/opgegeven). We streven er tevens naar rekening te houden met feestdagen en vakanties.

Hoe kunnen ouders helpen bij het maken en leren van huiswerk?

Voorwaarde scheppende rol

 • De ouder neemt een positieve instelling aan ten aanzien van het huiswerk dat gemaakt en/of geleerd moet worden;
 • De ouder zorgt voor een rustige leeromgeving;
 • De ouder spoort, indien nodig, aan om te starten met huiswerk;
 • De ouder ondersteunt het kind bij het zelfstandig huiswerk maken en/of leren;
 • De ouder ziet er op toe dat huiswerk gemaakt wordt.

 

Actieve rol

 • De ouder helpt, waar nodig, bij het maken van het huiswerk;
 • De ouder helpt waar mogelijk bij het leren van het huiswerk (denk aan overhoren, samen lezen, etc.);
 • De ouder kijkt het gemaakte werk met het kind na;
 • De ouder stimuleert om door te zetten op het moment dat het werk als moeilijk wordt ervaren, dus ook als het lastig is: toch proberen.

 

Op welke manier kunt u nog meer actief helpen:

 • Samen lezen: leesmeters maken, voorlezen, lezen stimuleren, …;
 • Samen kijken naar het Jeugdjournaal (woordenschat, wereldburgerschap, …);
 • Samen doorlezen van het huiswerk en het overhoren ervan;

 

Wij weten uit ervaring dat het voor álle kinderen goed is om tien minuten per dag te lezen.

Voorbeelden van huiswerkopdrachten:

 • rekenopdrachten;
 • taal/spelling opdrachten;
 • leren klokkijken;
 • tafels van vermenigvuldiging oefenen;
 • samenvatting en vragen geschiedenis;
 • samenvatting en vragen aardrijkskunde;
 • topografie;
 • Engels;
 • presentatie (vanaf groep 5);
 • verkeer;

 

Extra oefenstof naast het reguliere huiswerk

Soms hebben kinderen méér nodig om het basisaanbod te leren beheersen en toe te passen. Dan is extra oefenen thuis een manier om daar invloed op uit te oefenen.

De leerkracht heeft de verantwoordelijkheid om in kaart te brengen welke kinderen extra oefenstof nodig hebben en op welke manier dit aangeboden wordt. Als uw kind daarvoor in aanmerking komt neemt de leerkracht contact met u op. In dit overleg wordt u dan geïnformeerd over de mogelijkheden, de werkwijze en de aanpak. Het meenemen van schoolboeken valt onder ‘extra oefenstof’.

Voorbereiding Voortgezet Onderwijs

Ten aanzien van de voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs is de Koningin Beatrixschool van mening dat het basisonderwijs zijn eigenheid in relatie tot huiswerk moet bewaren. Eén aspect waar we bijvoorbeeld rekening mee hebben gehouden, is de mentale ontwikkeling van de leerlingen (bijvoorbeeld kunnen plannen). Dat betekent dat we voor bovenstaande opzet hebben gekozen en niet dagelijks huiswerk meegeven. Het aanschaffen en gebruiken van een agenda is vrijblijvend.

U mag van ons verwachten dat wij voor u klaarstaan als er onduidelijkheden rond het huiswerk zijn of als u ergens tegenaan loopt; u kunt altijd bij de leerkracht terecht!