logo

Zoeken...

21ste eeuws leren

Het is een taak van het onderwijs de leerlingen voor te bereiden op een actieve, zelfstandige plek in de maatschappij.

De ontwikkelingen in die maatschappij zijn groot. Daar waar in de afgelopen periode kennisoverdracht de grootste taak was van het onderwijs, verschuift die taak naar het aanleren van vaardigheden om de overal aanwezige kennis goed te interpreteren, kritisch en onderzoekend te staan tegenover de veelheid van informatie. Natuurlijk blijft het aanleren van de basiskennis op het gebied van rekenen, spelling en (begrijpend)lezen van groot belang. Wij houden met ons onderwijsaanbod de vaardigheden aan zoals de SLO ze verwoordt in schema en tabel (zie hiernaast).

Onderzoek willen we een specifieke plek geven. Onderzoek zou steeds meer de basis moeten zijn van al onze veranderingen en ontwikkelingen, bij alle betrokkenen.