logo

Zoeken...

Onderwijs

Missie en motto: Goed voor elkaar!

Onze school wil vanuit veiligheid en betrokkenheid goed onderwijs op maat bieden, waarbij kwaliteiten worden herkend, ontwikkeld en ingezet. In een afwisselende, betekenisvolle leeromgeving stimuleren we eigenaarschap, zelfreflectie en creativiteit in denken en doen. We werken aan toekomstbestendige (sociale)vaardigheden en dagen kinderen en leerkrachten uit het beste uit zichzelf te halen.

Onderwijskwaliteit vinden we belangrijk. Goed onderwijs is ons enige bestaansrecht. We hebben ons onderwijs graag Goed voor elkaar. Er is veel aandacht voor de individuele leerling. Ieder kind moet zich maximaal kunnen ontwikkelen. Daarom hebben we hoge verwachtingen en willen we kinderen echt leren kennen.
Daarnaast zoeken we doorlopend naar (nog) betere manieren om ons onderwijs vorm en inhoud te geven.

  • Veiligheid en vertrouwen zijn de basis. We zorgen, mede vanuit onze christelijke normen en waarden, Goed voor elkaar. We staan open en zijn elkaar tot steun.
  • Met Goed voor elkaar als motto voor de Beatrixschool, verwachten we van iedereen die bij de school betrokken is, een houding waarin rekening houden met elkaar en zorg voor elkaar de standaard is. Ook (en misschien wel, juist) als dat lastig is.
  • Kwalitatief goed onderwijs geven is onze kerntaak. We hebben onze kwaliteit op orde, dat is Goed voor elkaar. We versterken en maken gebruik van elkaars talenten en kwaliteiten.
  • Wat we kinderen willen meegeven, voorleven en uitdragen is dat Goed voor elkaar zijn, de basis is voor een maatschappij in balans.
  • Goed voor elkaar is de basis voor verantwoord burgerschap.
  • Door ons motto: Goed voor elkaar komen we tot bloei, geven we de kans het mooiste te worden wat we kunnen worden: onszelf.
  • We leren van en met elkaar. Open, respectvolle communicatie helpt om samen te groeien.
  • We zijn ons bewust van de kracht van het schoolteam: samenwerken, afstemmen, lijnen bewaken, koers vasthouden, zijn essentieel voor de herkenbaarheid, de eenduidigheid naar elkaar, de leerlingen en ouders. Daarbij zien we de verschillende kwaliteiten van leerkrachten en zetten die in.
  • De Beatrixschool heeft twee locaties die intensief samenwerken om zo elkaar te versterken.
  • We vinden constructieve samenwerking met ouders erg belangrijk en zien de inhoudelijke bijdrage van ouders als waardevol. Daarbij is het goed de verschillende rollen in het oog te houden: de leerkracht als professional die het kind in de sociale omgeving van een groep begeleidt en de ouder die het kind thuis opvoedt. We spreken in dit kader over de pedagogische driehoek:

Kort samengevat: wij willen op de Beatrixschool kwalitatief goed, levensverrijkend, boeiend en passend onderwijs bieden. Door middel van het werken aan een aantal deelgebieden, krijgt de missie steeds meer vorm. Dat doen we met elkaar, als één team van beide locaties.